Oak & iroko ‘Dovetail’ coffee table

Dovetail

'Dovetail' coffee table leg detail

‘Dovetail’ coffee table leg detail

Bookmark the permalink.